Χημεία Γ' Γυμνασίου

ENOTHTA 1: Οξέα - Βάσεις - Άλατα

Λογισμικό Χημείας Γυμνασίου

1. Τα οξέα
Βιβλίο μαθητή         Πρόταση διδασκαλίας             Παρουσιάσεις: Οξέα - ΡΗ
Εικονικά εργαστήρια: Διαλύματα οξέων - βάσεων - Κλίμακα ΡΗ
Προσομοίωση: Κλίμακα ΡΗ
Εργαστηριακή άσκηση         Φύλλο εργασίας
Παραπομπές:
Χημεία Β'Γυμνασίου: Άτομα και μόρια
                                 Σύμβολα χημικών στοιχείων και ενώσεων

2. Οι βάσεις
Βιβλίο μαθητή             Πρόταση διδασκαλίας                 Παρουσίαση
Εργαστηριακή άσκηση                      Φύλλο εργασίας
Παραπομπές:
Χημεία Β'Γυμνασίου: Άτομα και μόρια
                                 Σύμβολα χημικών στοιχείων και ενώσεων

3. Εξουδετέρωση
Βιβλίο μαθητή     Σκίτσο   Πρόταση διδασκαλίας       Παρουσίαση
 Εργαστηριακή άσκηση                      Φύλλο εργασίας
Παραπομπές:
Χημεία Β'Γυμνασίου: Χημική αντίδραση
                                 Χημική εξίσωση

4. Τα άλατα
Βιβλίο μαθητή               Πρόταση διδασκαλίας             Παρουσίαση               Εικονικό εργαστήριο
Εργαστηριακή άσκηση                 Φύλλο εργασίας
Παραπομπές:
Χημεία Β'Γυμνασίου: Άτομα και μόρια
                                 Σύμβολα χημικών στοιχείων και ενώσεων

5. Εφαρμογές των οξέων, βάσεων και αλάτων
Βιβλίο μαθητή                       Πρόταση διδασκαλίας                  Παρουσίαση
Πρόσθετο υλικό: Όξινη βροχή - Παρασκευή σαπουνιού - Το σκληρό νερό
Παραπομπές:
Φυσικά ΣΤ'Δημοτικού: Οξέα-Βάσεις-Άλατα

Ασκήσεις 1ης Ενότητας

Επαναληπτικές ασκήσεις
Σταυρόλεξο ΡΗ Οξέα-βάσεις-άλατα 1 Οξέα-βάσεις-άλατα 2

 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Ταξινόμηση των στοιχείων

Λογισμικό Χημείας Γυμνασίου

1. Ο περιοδικός πίνακας
Βιβλίο μαθητή          Πρόταση διδασκαλίας       Παρουσίαση        Τα 20 πρώτα στοιχεία
Περιοδικός πίνακας
Παραπομπές:
Χημεία Β'Γυμνασίου: Υποατομικά σωματίδια

2. Τα αλκάλια
Βιβλίο μαθητή                   Πρόταση διδασκαλίας                   Παρουσίαση
Εργαστηριακή άσκηση                    Φύλλο εργασίας

3. Μερικές ιδιότητες και χρήσεις των μετάλλων
Βιβλίο μαθητή                         Πρόταση διδασκαλίας     
Παρουσιάσεις: Τα μέταλλα - Η απλή αντικατάσταση                       Προσομοίωση
Εργαστηριακή άσκηση               Φύλλο εργασίας
Παραπομπές:
Χημεία Β'Γυμνασίου: Χημικές αντιδράσεις

4. Ο άνθρακας
Βιβλίο μαθητή                          Πρόταση διδασκαλίας
Παρουσιάσεις: Ο άνθρακας - Ο κύκλος του άνθρακα
Εργαστηριακή άσκηση               Φύλλο εργασίας
Παραπομπές:
Φυσικά ΣΤ'Δημοτικού: Ενέργεια

5. Το πυρίτιο
Βιβλίο μαθητή                   Πρόταση διδασκαλίας                    Παρουσίαση

6. Τα αλογόνα
Βιβλίο μαθητή                    Πρόταση διδασκαλίας


Παρουσιάσεις: Τα αλογόνα - Η τρύπα του όζοντος                            Ανίχνευση αλογόνων
Εργαστηριακή άσκηση                           Φύλλο εργασίας

Ασκήσεις και Δραστηριότητες 2ης Ενότητας

Επαναληπτικές ασκήσεις 
 


ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Η χημεία του άνθρακα

Λογισμικό Χημείας Γυμνασίου

1. Οι υδρογονάνθρακες
Βιβλίο μαθητή            Πρόταση διδασκαλίας      Παρουσιάσεις: Οι υδρογονάνθρακες - Η καύση
Κατασκευή τρισδιάστατων οργανικών μορίων
Εργαστηριακή άσκηση                 Φύλλο εργασίας
Παραπομπές:
Χημεία Β'Γυμνασίου: Άτομα και μόρια
                                 Χημική εξίσωση
                                 Η ρύπανση του αέρα
Βιολογία Γ'Γυμνασίου: Παρεμβάσεις του ανθρώπου στο περιβάλλον

2. Πετρέλαιο - Φυσικό αέριο - Πετροχημικά
Βιβλίο μαθητή       Πρόταση διδασκαλίας       Προσομοίωση: Κλασματική απόσταξη πετρελαίου
Παρουσιάσεις: Πετρέλαιο και φυσικό αέριο - Ορυκτά καύσιμα - Πολυμερισμός και πετροχημικά
Παραπομπές:
Φυσικά ΣΤ'Δημοτικού: Ενέργεια

3. Η αιθανόλη
Βιβλίο μαθητή                    Πρόταση διδασκαλίας                       Παρουσίαση
Εργαστηριακή άσκηση Φύλλο εργασίας

4. Υδατάνθρακες - Πρωτείνες - Λίπη
Βιβλίο μαθητή                   Πρόταση διδασκαλίας
Παρουσιάσεις: Υδατάνθρακες - Λίπη και έλαια
Εργαστηριακή άσκηση                       Φύλλο εργασίας
Παραπομπές:
Βιολογία Γ'Γυμνασίου: Τα μόρια της ζωής
                                   Η ανακύκλωση της ύλης σε ένα οικοσύστημα

Ασκήσεις 3ης Ενότητας

Επαναληπτικές ασκήσεις
Υδρογονάνθρακες 1 Υδρογονάνθρακες 2 Καύση

Αναζήτηση στο site

© 2012 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα