Φυσική Γ' Γυμνασίου

 

Κεφάλαιο 1: Ηλεκτρική δύναμη και φορτίο

Βιβλίο μαθητή                                    Λογισμικό φυσικής

Προσομοίωση: Φόρτιση-εκκένωση                    Παιχνίδι: Ηλεκτροστατικό χόκεϋ

Εργαστηριακή άσκηση: Ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις Φύλλο εργασίας

Πείραμα: Κίνηση φορτισμένων σωματιδίων σε ηλεκτρικό πεδίο

Επαναληπτικές ασκήσεις

Ηλεκτρικά φορτία 1 Ηλεκτρικά φορτία 2

Παραπομπές:

Φυσικά Ε'Δημοτικού: Ηλεκτρισμός

Μαθηματικά Α'Γυμνασίου: Εξισώσεις

 

Κεφάλαιο 2: Ηλεκτρικό ρεύμα

Βιβλίο μαθητή                                  Λογισμικό φυσικής

Βίντεο: Ηλεκτρισμός

Παρουσίαση: Από το λυχνάρι στον ηλεκτρικό λαμπτήρα

Εργαστηριακές ασκήσεις:

Νόμος του Ohm                                 Φύλλο εργασίας

Νόμος αντίστασης συρμάτινου αγωγού                   Φύλλο εργασίας

Σύνδεση αντιστατών σε σειρά                               Φύλλο εργασίας

Παράλληλη σύνδεση αντιστατών                           Φύλλο εργασίας

Διακοπή και βραχυκύκλωμα σε ηλεκτρικό κύκλωμα                         Φύλλο εργασίας

Πείραμα: Ροοστάτης και ποτενσιόμετρο

Εικονικά εργαστήρια: Τάση μπαταρίας                Κύκλωμα μπαταρίας αντιστάτη

Παραπομπές:

Φυσικά Ε'Δημοτικού: Ηλεκτρισμός

Μαθηματικά Α'Γυμνασίου: Εξισώσεις

Ανάλογα και αντιστρόφως ανάλογα ποσά

Επαναληπτικές ασκήσεις

Ρεύμα 1 Ρεύμα 2 Κύκλωμα 1 Κύκλωμα 2

 

Κεφάλαιο 3: Ηλεκτρική ενέργεια

Βιβλίο μαθητή

Εικονικά εργαστήρια: Γεννήτρια Μαγνήτες-Ηλεκτρομαγνήτες

Επαναληπτικές ασκήσεις

Ενέργεια 1 Ενέργεια 2

Παραπομπές:

Φυσικά ΣΤ'Δημοτικού: Ηλεκτρομαγνητισμός

Μαθηματικά Α'Γυμνασίου: Εξισώσεις

                                         Ανάλογα και αντιστρόφως ανάλογα ποσά

 

Κεφάλαιο 4: Ταλαντώσεις

Βιβλίο μαθητή

Βίντεο: Δονήσεις

Εργαστηριακές ασκήσεις:

Νόμοι του απλού εκκρεμούς                            Φύλλο εργασίας

Ταλάντωση ελατηρίου                                      Φύλλο εργασίας

Παραπομπές:

Μαθηματικά Α'Γυμνασίου: Εξισώσεις

                                         Ανάλογα και αντιστρόφως ανάλογα ποσά

 

Κεφάλαιο 5: Μηχανικά κύματα

Βιβλίο μαθητή

Βίντεο: Κύματα

Εργαστηριακή άσκηση: Μελέτη κυμάτων                            Φύλλο εργασίας

Επαναληπτικές ασκήσεις

Ταλαντώσεις-Κύματα 1 Ταλαντώσεις-Κύματα 2

Παραπομπές:

Φυσικά Ε'Δημοτικού: Ήχος

Μαθηματικά Α'Γυμνασίου: Εξισώσεις

                                         Ανάλογα και αντιστρόφως ανάλογα ποσά

 

Κεφάλαιο 6: Φύση και διάδοση του φωτός

Βιβλίο μαθητή

Πείραμα: Διάδοση του φωτός και σκιά

Παραπομπές:

Φυσικά Ε'Δημοτικού: Φώς

 

Κεφάλαιο 7: Ανάκλαση του φωτός

Βιβλίο μαθητή

Εργαστηριακές ασκήσεις:

Ανάκλαση-Επίπεδοι καθρέφτες                             Φύλλο εργασίας

Σφαιρικοί καθρέφτες                                               Φύλλο εργασίας

Παραπομπές:

Φυσικά Ε'Δημοτικού: Φώς

 

Κεφάλαιο 8: Διάθλαση του φωτός

Βιβλίο μαθητή

Βίντεο: Τα χρώματα της ίριδας

Εικονικά εργαστήρια: Διάθλαση του φωτός                  Έγχρωμη όραση

Πειράματα:

Μελέτη της διάθλασης φωτεινής δέσμης σε πρίσμα

Ανάλυση του φωτός σε πρίσμα

Εργαστηριακή άσκηση: Διάθλαση                                 Φύλλο εργασίας

Παραπομπές:

Φυσικά ΣΤ'Δημοτικού: Φώς

 

Κεφάλαιο 9: Φακοί και οπτικά όργανα

Βιβλίο μαθητή

Παρουσίαση: Τα γυαλιά, ο βοηθός της όρασης

Εργαστηριακή άσκηση: Συγκλίνοντες φακοί                        Φύλλο εργασίας

 

Κεφάλαιο 10: Ο ατομικός πυρήνας

Βιβλίο μαθητή

Εικονικό εργαστήριο: Ραδιοχρονολόγηση

 

Κεφάλαιο 11: Πυρηνικές αντιδράσεις

Βιβλίο μαθητή                                  Λογισμικό φυσικής

Παρουσίαση: Πυρηνική ενέργεια

Αναζήτηση στο site

© 2012 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα