Φυσική Β'Γυμνασίου

Κεφάλαιο 8: Διάδοση θερμότητας

2013-07-12 18:11
    Βιβλίο μαθητή: 8.1 Διάδοση θερμότητας με αγωγή 8.2 Διάδοση θερμότητας με ρεύματα 8.3 Διάδοση θερμότητας με ακτινοβολία   Λογισμικό Φυσικής Γυμνασίου   Εργαστηριακές ασκήσεις Άσκηση 13: Μεταφορά θερμότητας με ακτινοβολία      ...
>>

Κεφάλαιο 7: Αλλαγές κατάστασης

2013-07-12 18:10
   Βιβλίο μαθητή: 7.1 Αλλαγές κατάστασης και θερμότητα 7.2 Μικροσκοπική μελέτη των αλλαγών κατάστασης 7.3 Εξάτμιση και συμπύκνωση   Λογισμικό Φυσικής Γυμνασίου   Εργαστηριακή άσκηση Άσκηση 12: Βρασμός            ...
>>

Κεφάλαιο 6: Θερμότητα

2013-07-12 18:09
  Βιβλίο μαθητή: 6.1 Θερμόμετρα και μέτρηση θερμοκρασίας 6.2 Θερμότητα: Μια μορφή ενέργειας 6.3 Πως μετράμε την θερμοκρασία 6.4 Θερμοκρασία, θερμότητα και μικρόκοσμος 6.5 Θερμική διαστολή και συστολή   Εικονικά πειράματα φυσικής   Λογισμικό Φυσικής...
>>

Κεφάλαιο 5: Ενέργεια

2013-07-12 18:08
  Βιβλίο μαθητή: 5.1 Έργο και ενέργεια 5.2 Δυναμική-κινητική ενέργεια. Δύο βασικές μορφές ενέργειας 5.3 Η μηχανική ενέργεια και η διατήρησή της 5.4 Μορφές και μετατροπές ενέργειας 5.5 Διατήρηση της ενέργειας 5.6 Πηγές ενέργειας 5.7 Απόδοση μιας μηχανής 5.8...
>>

Κεφάλαιο 4: Πίεση

2013-07-12 18:07
  Βιβλίο μαθητή: 4.1 Πίεση 4.2 Υδροστατική πίεση 4.3 Ατμοσφαιρική πίεση 4.4 Μετάδοση των πιέσεων στα ρευστά. Αρχή του Πασκάλ 4.5 Άνωση. Αρχή του Αρχιμήδη 4.6 Πλεύση   Εικονικό πείραμα: Νόμος του Πασκάλ   Εικονικά πειράματα φυσικής   Εικονικό...
>>

Κεφάλαιο 3: Δυνάμεις

2013-07-12 18:05
  Βιβλίο μαθητή: 3.1 Η έννοια της δύναμης 3.2 Δύο σημαντικές δυνάμεις στον κόσμο 3.3 Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων 3.4 Δύναμη και ισορροπία 3.5 Ισορροπία υλικού σημείου 3.6 Δύναμη και μεταβολή της ταχύτητας 3.7 Δύναμη και αλληλεπίδραση   Εικονικά...
>>

Κεφάλαιο 2: Κινήσεις

2013-07-12 18:04
  Βιβλίο μαθητή: 2.1 Περιγραφή της κίνησης 2.2 Η έννοια της ταχύτητας 2.3 Κίνηση με σταθερή ταχύτητα 2.4 Κίνηση με μεταβαλλόμενη ταχύτητα   Εικονικά πειράματα: Ομαλή κίνηση Μεταβαλλόμενη κίνηση   Εργαστηριακές ασκήσεις Άσκηση 3: Μελέτη...
>>

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή

2013-07-12 18:02
    Βιβλίο μαθητή: 1.1 Οι φυσικές επιστήμες και η μεθοδολογία τους 1.2 Η επιστημονική μέθοδος 1.3 Τα φυσικά μεγέθη και οι μονάδες τους   Παρουσίαση: Μέτρηση χρόνου   Εικονικά εργαστήρια:  Πυκνότητα      ...
>>

Αναζήτηση στο site

© 2012 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα