ΕΝΟΤΗΤΑ Β': ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

2013-07-12 20:06

 

 ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΓΗ

Βιβλίο μαθητή:

Β1: Η Γή, ένας υπέροχος πλανήτης

Β1.1: Ο πλανήτης Γή                                     Λογισμικό Γεωγραφίας

Β1.2: Χωρίζοντας το φυσικό περιβάλλον σε ενότητες

 

Φύλλα εργασίας

Η εναλλαγή μέρας - νύχτας

Η περιστροφή της Γής - Οι τέσσερις εποχές

 

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ

Βιβλίο μαθητή

Β2: Ατμόσφαιρα                                            Λογισμικό Γεωγραφίας

Β2.1: Η σύνθεση της ατμόσφαιρας, η θερμοκρασία, οι άνεμοι

Β2.2: Οι βροχές, το κλίμα

 

Φύλλα εργασίας

Δομή της ατμόσφαιρας

Κλιματολογικές ζώνες της Γής

 

ΥΔΡΟΣΦΑΙΡΑ

Βιβλίο μαθητή

Β3: Υδρόσφαιρα

Β3.1: Το νερό στη φύση

Β3.2: Ωκεανοί και θάλασσες

Β3.3: Άνθρωποι και θάλασσα - Τα νησιωτικά κράτη

Β3.4: Τα ποτάμια του κόσμου

Β3.5: Τα ποτάμια της Ασίας

Β3.6: Τα ποτάμια της Αμερικής

Β3.7: Τα ποτάμια της Αφρικής

 

Φύλλα εργασίας

 

Ο κύκλος του νερού

 

Ο ποταμός Αχελώος και η εκτροπή του

 

Το γλυκό νερό στη ζωή των ανθρώπων Ι

 

Το γλυκό νερό ατη ζωή των ανθρώπων ΙΙ

 

Υδάτινοι δρόμοι

 

ΛΙΘΟΣΦΑΙΡΑ

Βιβλίο μαθητή

Β4: Λιθόσφαιρα

Β4.1: Μιλώντας για την ηλικία της Γής

Β4.2: Το εσωτερικό της Γής                                          Λογισμικό Γεωγραφίας

Β4.3: Δυναμεις που διαμορφώνουν την επιφάνεια της Γής: Ενδογενείς και εξωγενείς

Β4.4: Μορφές του ανάγλυφου της Γής                            Λογισμικό Γεωγραφίας

 

Φύλλα εργασίας

 

Σεισμοί στον Ελλαδικό χώρο

 

Σεισμοί μεγάλου μεγέθους στον κόσμο

 

Σεισμοί και λιθοσφαιρικές πλάκες

 

Σημαντικότεροι σεισμοί στιν κόσμο

 

Ηφαίστεια στον Ελλαδικό χώρο και στον κόσμο

 

Δομή του εσωτερικού της Γής

Γεωλογικός χρόνος

 

ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ

Βιβλίο μαθητή

Β5: Βιόσφαιρα

Β5.1: Η γεωγραφική κατανομή των οργανισμών

 

 

Πίσω

Αναζήτηση στο site

© 2012 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα