ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Από το νερό στο άτομο

2013-07-11 23:08

 

Λογισμικό Χημείας Γυμνασίου

 

2.1:  Το νερό στη ζωή μας

Βιβλίο μαθητή       Πρόταση διδασκαλίας     Παρουσίαση    Ασκήσεις       Επιπλέον υλικό: Οι ιδιότητες του νερού

Παραπομπές:

Γεωγραφία Α'Γυμνασίου: Το νερό στη φύση

 

2.2: Το νερό ως διαλύτης - Μίγματα

Βιβλίο μαθητή     Προτάσεις διδασκαλίας: νερό - διαλύματα   Παρουσιάσεις: μίγματα - διαλύματα         Ασκήσεις      Εργαστηριακή άσκηση και φύλλο εργασίας

 Παραπομπές:

Φυσικά Ε'Δημοτικού: Μίγματα

 

 

2.3: Περιεκτικότητα διαλύματος - Εκφράσεις περιεκτικότητας

Βιβλίο μαθητή      Πρόταση διδασκαλίας     Παρουσίαση 1     Παρουσίαση 2      Ασκήσεις

Εργαστηριακή άσκηση και φύλλο εργασίας

Παραπομπές:

Μαθηματικά Α'Γυμνασίου: Ανάλογα ποσά και αντιστρόφως ανάλογα; ποσά

 

2.4: Ρύπανση του νερού

Βιβλίο μαθητή        Προτάσεις διδασκαλίας: Είδη και καθαρισμός νερού - Ρύπανση νερού     Παρουσίαση        Ασκήσεις

Επιπλέον υλικό: Καθαρισμός νερού - Αποσκλήρυνση νερού - Θερμική ρύπανση - Προβλήματα νερού

 

2.5: Διαχωρισμός μιγμάτων

Βιβλίο μαθητή               Πρόταση διδασκαλίας               Ασκήσεις

Εργαστηριακή άσκηση και φύλλο εργασίας

Παραπομπές:

Φυσικά Ε'Δημοτικού: Μίγματα

 

2.6: Δάσπαση του νερού - Χημικές ενώσεις και χημικά στοιχεία

Βιβλίο μαθητή              Προτάσεις διδασκαλίας: Χημικά στοιχεία - Χημικές ενώσεις                Ασκήσεις

Παρουσιάσεις: Χημικά στοιχεία και χημικές ενώσεις - Φυσικές σταθερές χημικών ουσιών         quiz

Εργαστηριακή άσκηση και φύλλο εργασίας

Παραπομπές:

Μαθηματικά A'Γυμνασίου: Ανάλογα ποσά και αντιστρόφως ανάλογα ποσά

 

2.7: Χημική αντίδραση

Βιβλίο μαθητή      Προτάσεις διδασκαλίας: Χημική αντίδραση 1 - Χημική αντίδραση 2     Παρουσίαση     Προσομοίωση     

Ασκήσεις           Εργαστηριακή άσκηση και φύλλο εργασίας

 

2.8: Άτομα και Μόρια

Βιβλίο μαθητή         Προτάσεις διδασκαλίας: Άτομα - Μόρια         Παρουσίαση           Ασκήσεις          

Εικονικό εργαστήριo: Φτιάξε ένα μόριο

Παραπομπές:

Φυσικά Ε'Δημοτικού: Υλικά σώματα - Δομή της ύλης

 

2.9: Υποατομικά σωματίδια - Ιόντα

Βιβλίο μαθητή     Παρουσίαση    Ασκήσεις     quiz    Εικονικά εργαστήρια: Φτιάξε ένα άτομο Ι - Φτιάξε ένα άτομο ΙΙ

  Τα ιόντα: Το NaCl     Σύνδεση στο διαδίκτυο: Στοιχειώδη σωματίδια

Εργαστηριακή άσκηση και φύλλο εργασίας

Παραπομπές:

Φυσικά Ε'Δημοτικού: Υλικά σώματα - Δομή της ύλης

 

2.10: Σύμβολα χημικών στοιχείων και χημικών ενώσεων

Βιβλίο μαθητή           Παρουσίαση             Ασκήσεις          quiz

Παραπομπές:

Φυσικά Ε'Δημοτικού: Υλικά σώματα - Δομή της ύλης

 

2.11: Χημική εξίσωση

Βιβλίο μαθητή         Παρουσίαση         Προσομοίωση          Εικονικό εργαστήριο          Ασκήσεις

 

Επαναληπτικές ασκήσεις

Σωστό-Λάθος   Πολλαπλές επιλογές   Αντιστοίχιση   Συμπλήρωση κενών   Πίνακας

Ατομικός και μαζικός αριθμός   Σύμβολα   Υποατομικά σωματίδια  

 

 

Πίσω

Αναζήτηση στο site

© 2012 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα