Κεφάλαιο 1: Η οργάνωση της ζωής

2013-07-12 19:39

 

Βιβλίο μαθητή:

 1.1:  Τα χαρακτηριστικά των οργανισμών 

1.2:  Κύτταρο: Η μονάδα της ζωής

1.3:  Η οργάνωση των πολυκύτταρων οργανισμών

1.4:  Αλληλεπιδράσεις και προσαρμογές

 

Παρουσιάσεις:               Το φυτικό κύτταρο                          Το ζωϊκό κύτταρο

 

Διαδραστικά βίντεο - Παρουσιάσεις (swf):

Μονοκύτταροι και πολυκύτταροι οργανισμοί       Είδη κυττάρων       Είδη ιστών    

Ανατομία κυττάρου (game)           Οργάνωση της ζωής (game)            Σχετικό μέγεθος κυττάρων

 

Δραστηριότητες:

1.1 Διάκριση άβιων αντικειμένων, νεκρών και ζωντανών οργανισμών

1.2 Συσχέτιση δομής και λειτουργίας κυττάρου

1.3 Ο θαυμαστός μικρός κόσμος των κυττάρων

1.4 Ζωικό κσι φυτικό κύτταρο

1.5 Κατάταξη και ταξινόμηση των οργανισμών

1.6 Προσαρμογές

 

 

Εργαστηριακές ασκήσεις

Μικροσκοπική παρατήρηση φυτικών κυττάρων

Μικροσκοπική παρατήρηση ζωικών κυττάρων

 

Παραπομπές:

Φυσικά ΣΤ'Δημοτικού: Έμβια - Άβια

 

Πίσω

Αναζήτηση στο site

© 2012 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα