Κεφάλαιο 2: Οι οργανισμοί στο περιβάλλον τους

2013-07-12 19:53

 

Βιβλίο μαθητή:

2.1 Ισορροπία στα βιολογικά συστήματα

2.2 Οργάνωση και λειτουργίες του οικοσυστήματος - Ο ρόλος της ενέργειας

2.3 Η ανακύκλωση της ύλης σε ένα οικοσύστημα

2.4 Παρεμβάσεις του ανθρώπου στο περιβάλλον 

 

Παρουσιάσεις:  

Φωτοσύνθεση    Βιοσυσώρευση    Ευτροφισμός

Ατμοσφαιρική ρύπανση - Παγκόσμια κλιματική αλλαγή

Διαχείριση αποβλήτων - απορριμμάτων

Ενέργεια

Ρύπανση εσωτερικών χώρων

Παράκτια οικοσυστήματα

Υγρότοποι

Χερσαία οικοσυστήματα

 

 

Διαδραστικά βίντεο - παρουσιάσεις (swf):

Ενέργεια        Τροφικές σχέσεις       Τροφικά επίπεδα-πυραμίδες

Οι οργανισμοί ως δείκτες ρύπανσης (quiz)       Κύκλος C και N

Ρύπανση    θερμική ρύπανση     Καθαρισμός νερού  Ο μικρός οικολόγος (quiz)

 

Βίντεο:

Το πλαγκτόν

Το ρολόι της καταστροφής

Νερό και κλιματολογικές αλλαγές

Ξηρασία

Πράσινη ενέργεια

Ανακύκλωση

Βιολογικές καλλιέργειες

 

Δραστηριότητες:

Η διατήρηση της ισορροπίας των οικοσυστημάτων

Κατασκευή τροφικού πλέγματος

Τροφική πυραμίδα - πλέγμα - αλυσίδα

Ο κύκλος του άνθρακα και η παρέμβαση του ανθρώπου

Ο κύκλος του αζώτου και η παρέμβαση του ανθρώπου

Ο κύκλος του νερού και η παρέμβαση του ανθρώπου

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

 

Εργαστηριακές ασκήσεις

Καταγραφή ενός πληθυσμού σ'ένα οικοσύστημα

Μέτρηση του ρυθμού αποικοδόμησης του χαρτιού

 

Άλλα αρχεία:    Ροή ύλης και ενέργειας 

 

Παραπομπές:

Φυσικά ΣΤ'Δημοτικού: Οικοσυστήματα

                                  Φυτά

                                  Ζώα

 

Πίσω

Αναζήτηση στο site

© 2012 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα