Κεφάλαιο 5: Διατήρηση και συνέχεια της ζωής

2013-07-12 19:58

 

Βιβλίο μαθητή:

5.1 Το γενετικό υλικό οργανώνεται σε χρωμοσώματα

5.2 Η ροή της γενετικής πληροφορίας

5.3 Αλληλόμορφα

5.4 Κυτταρική διαίρεση

5.5 Κληρονομικότητα

5.6 Μεταλλάξεις

 

Παρουσιάσεις:      Καρυότυπος

 

Διαδραστικά βίντεο - παρουσιάσεις (swf):

Χρωμοσώματα          Καρυότυπος (quiz)

Αναπαραστάσεις DNA     Φτιάξε DNA (quiz)      DNA -RNA

Αντιγραφή DNA - 1      Αντιγραφή DNA - 2

Είδη - ρόλος RNA      Δομή πρωτεϊνών    Ρόλος πρωτεϊνών

Μεταγραφή     Μετάφραση    Μεταγραφή-μετάφραση     Πρωτεϊνοσύνθεση

Γενετικός κώδικας       Γενετικός κώδικας (quiz)

Αλληλόμορφα    Κληρονομικότητα    Κληρονομικότητα (game)   Βρές τον ένοχο (game)

Διασταυρώσεις     Φυλλοκαθορισμός (game)      Mendel     Μεταλλάξεις

Μίτωση    Μίτωση (game)      Μείωση     Μείωση (game)

 

Βίντεο:

Σχηματισμός χρωμοσωμάτων      Μίτωση         Μείωση        Μεσογειακή αναιμία

      

Δραστηριότητες:

Ταξινόμηση χρωμοσωμάτων

Κατασκευή μοντέλων μεταγραφής- μετάφρασης

Κατασκευή μοντέλων δομής DNA, μεταγραφής και μετάφρασης

Μουσικός κώδικας

Αυτός είμαι εγώ

Κυτταρική διαίρεση

 

 

Εργαστηριακές ασκήσεις

Παρατήρηση χρωμοσωμάτων

Απομόνωση νουκλεϊκών οξέων

Η επέμβαση της τύχης στη δημιουργία γαμετών

 

 

 

Πίσω

Αναζήτηση στο site

© 2012 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα