ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ

2013-07-12 20:13

 

Λογισμικό Γεωγραφίας

 

α/α                                               Μαθήματα Βιβλίο
μαθητή 
Φύλλο
εργασίας 
37 Οι τομείς παραγωγής της ευρωπαϊκής οικονομίας      Χ      Χ
38  Η γεωργία και η δασοκομία στην Ευρώπη      Χ      Χ
39 Η κτηνοτροφία, η αλιεία και οι υδατοκαλλιέργειες στην Ευρώπη      Χ      Χ
40 Ο πρωτογενής τομέας στην Ελλάδα      Χ      Χ
41  Η βιομηχανία και η βιοτεχνία στην Ευρώπη      Χ      Χ
42  Η παραγωγή και η κατανάλωση ενέργειας στην Ευρώπη      Χ      Χ
43 Η εξόρυξη και οι κατασκευές στην Ευρώπη      Χ      Χ
44  Ο δευτερογενής τομέας στην Ελλάδα      Χ      Χ
45 Το εμπόριο στην Ευρώπη      Χ      Χ
46 Ο τουρισμός στην Ευρώπη      Χ      Χ
47 Οι μεταφορές, οι επικοινωνίες και οι άλλες υπηρεσίες στην Ευρώπη      Χ      Χ
48  Ο τριτογενής τομέας στην Ελλάδα      Χ      Χ

 

Πίσω

Αναζήτηση στο site

© 2012 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα