ΧΑΡΤΕΣ

2013-07-12 20:10

 

Λογισμικό Γεωγραφίας

 

α/α                         Μαθήματα Βιβλίο
μαθητή
Φύλλο
εργασίας
1  Οι έννοιες "γεωγραφική" και "σχετική" θέση      Χ        Χ
2  Η σημασία της σχετικής θέσης για τους ανθρώπους      Χ        Χ 
3  Μελετώντας με χάρτες τη θέση της Ευρώπης στον κόσμο      Χ         Χ 
4  Μελετώντας με χάρτες το φυσικό περιβάλλον της Ευρώπης      Χ         Χ 
5  Μελετώντας με χάρτες τους κατοίκους της Ευρώπης      Χ         Χ 

 

Πίσω

Αναζήτηση στο site

© 2012 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα