Βιολογία Γ'Γυμνασίου

Φωτογραφίες του ανθρώπινου συστήματος

2013-07-12 20:01
    Φωτογραφίες  
>>

Κεφάλαιο 7: Εξέλιξη

2013-07-12 20:00
  Βιβλίο μαθητή: 7.1 Η εξέλιξη και οι "μαρτυρίες" της 7.2 Η εξέλιξη του ανθρώπου   Διαδραστικά βίντεο - παρουσιάσεις (swf): Εξέλιξη            Η ιστορία της ζωής (quiz)   Εξέλιξη του ανθρώπου      ...
>>

Κεφάλαιο 6: Γενετική μηχανική και βιοτεχνολογία

2013-07-12 19:59
Βιβλίο μαθητή: 6.1 Εφαρμογές της βιοτεχνολογίας 6.2 Γενετική μηχανική και βιοτεχνολογία 6.3 Προβληματισμοί από την αξιοποίηση των επιτευγμάτων της γενετικής - Βιοηθική   Διαδραστικά βίντεο - παρουσιάσεις (swf): Εφαρμογές βιοτεχνολογίας Γενετική μηχανική Γενετική μηχανική σε...
>>

Κεφάλαιο 5: Διατήρηση και συνέχεια της ζωής

2013-07-12 19:58
  Βιβλίο μαθητή: 5.1 Το γενετικό υλικό οργανώνεται σε χρωμοσώματα 5.2 Η ροή της γενετικής πληροφορίας 5.3 Αλληλόμορφα 5.4 Κυτταρική διαίρεση 5.5 Κληρονομικότητα 5.6 Μεταλλάξεις   Παρουσιάσεις:      Καρυότυπος   Διαδραστικά βίντεο - παρουσιάσεις...
>>

Κεφάλαιο 4: Οι ασθένειες και οι παράγοντες που σχετίζονται με την εμφάνισή τους

2013-07-12 19:56
Βιβλίο μαθητή: 4.1 Ομοιόσταση 4.2 Ασθένειες 4.3 Αμυντικοί μηχανισμοί του ανθρώπινου οργανισμού 4.4 Τρόπος ζωής και ασθένειες   Προσομοίωση:    Ρύθμιση θερμοκρασίας   Διαδραστικά βίντεο παρουσιάσεις (swf): Μετάδοση ασθενειών Μή ειδική άμυνα Ειδική...
>>

Κεφάλαιο 3: Μεταβολισμός

2013-07-12 19:54
  Βιβλίο μαθητή: 3.1 Άνθρωπος και ενέργεια 3.2 Ένζυμα και μεταβολισμός   Βίντεο:   Η δράση των ενζύμων   Δραστηριότητες: Το ισοζύγιο της ενέργειας Ενέργεια και κίνηση - Ενέργεια και οργάνωση   Εργαστηριακή άσκηση Ανίχνευση διοξειδίου του...
>>

Κεφάλαιο 2: Οι οργανισμοί στο περιβάλλον τους

2013-07-12 19:53
  Βιβλίο μαθητή: 2.1 Ισορροπία στα βιολογικά συστήματα 2.2 Οργάνωση και λειτουργίες του οικοσυστήματος - Ο ρόλος της ενέργειας 2.3 Η ανακύκλωση της ύλης σε ένα οικοσύστημα 2.4 Παρεμβάσεις του ανθρώπου στο...
>>

Κεφάλαιο 1: Οργάνωση της ζωής - Βιολογικά συστήματα

2013-07-12 19:51
  Βιβλίο μαθητή: 1.1  Τα μόρια της ζωής 1.2  Κύτταρο: Η μονάδα της ζωής 1.3  Τα επίπεδα οργάνωσης της ζωής   Παρουσιάσεις:        Το ζωϊκό κύτταρο                   Το φυτικό...
>>

Αναζήτηση στο site

© 2012 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα